ការអភិវឌ្ឍវិស័យអចលនទ្រព្យ ចាំបាច់ត្រូវបង្កើនធនធានមនុស្សប្រកបដោយសក្តានុពល

ភ្នំពេញ៖ ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ សម្រាប់​ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យនេះ។ នេះបើយោងតាម លោក ច្រឹក សុខនីម ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ និង​ភ្នាក់ងារ​អចលនវត្ថុ​កម្ពុជា (CVEA)។

យោងតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនJICA កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ចំនួនវិស្វករជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមានតិចតួចណាស់ បើធៀបទៅនឹងតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារកម្ពុជា។ កម្ពុជាត្រូវការធនធានវិស្វករដែលមានគុណភាណប្រមាណជា ៣៥.០០០នាក់ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ឆ្នាំ២០២០ ។

ប្រភព៖ KHB Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *